U bevindt zich hier: Home » Organisatie

Organisatie

Opleidingen en cursussen

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest

Advertenties

Organisaties zijn netwerken van mensen die een gemeenschappelijk doel dienen. Aangezien mensen nogal van elkaar verschillen is het onafwendbaar dat ook organisaties grote verschillen kennen. Wanneer je als werkzoekende de arbeidsmarkt betreedt is het daarom zeer verstandig je af te vragen in welk type organisatie je zou komen te werken. Dit vraagstuk wordt nog wel eens onderschat bij werkzoekenden. Ieder mens zou idealiter een organisatie moeten vinden die qua structuur, doel, type en werkwijze aansluit bij zijn/haar persoonlijkheid.

NationaleBeroepengids.nl biedt jou op deze pagina een summier overzicht van de verschillende type organisaties. Ook wordt aangegeven welk soort organisatie aansluit bij welk type persoon, welk soort organisaties je in welke sectoren meestal tegenkomt en wat de verschillen zijn tussen dit soort organisaties. Dat is interessant, omdat het jou een inzicht geeft in de keuzemogelijkheden.

Organisaties beschouwen (Organisational Viewpoints)

Je kunt organisaties op grofweg drie manieren zien:

 • Organisaties als processen
 • Organisaties als functionele eenheden (structuren)
 • Organisaties als instituties binnen de maatschappij

In dit artikel zal met name op de middelste functie ingegaan worden: de organisatie als functionele eenheid/structuur. We kijken hier met name naar de manier waarop organisaties functioneel van elkaar verschillen. Dat is met name interessant op de arbeidsmarkt.

Functionele organisatieverschillen
Binnen de arbeidsmarkt zien we eigenlijk twee verschillende organisatievormen: profitorganisaties en non-profitorganisaties. Dit verschil wordt steeds diffuser, omdat in de nieuwe, global/green age (21e eeuw) veel grote multinationals die voorheen louter op profit georiënteerd waren, nu maatschappelijker opereren terwijl voorheen non-profit organisaties omwille van efficiency-verhoging juist worden gestimuleerd zoveel mogelijk profit-based te werken.

Het is dus niet langer zo dat in het bedrijfsleven totaal andere organisaties bestaan dan bij de overheid. Toch zijn er wel degelijk nog zichtbare verschillen.

Profit Organisaties
De meeste profitorganisaties zijn, omdat ze in de regel geen subsidie ontvangen, volledig gericht op het maken van winst en werken dus zo efficiënt mogelijk. De meest extreme vormen van profitorganisaties vindt men voornamelijk in de financiële sector (Bankwezen, Accountancy, enzovoort.) en in de IT-Wereld. Maar ook waar het gaat om productiefabrieken (neem de FMCG Sector) is het woord profit een sleutelwoord en trilt het door alle geledingen van de organisatie. Dit soort typen organisaties vertaalt zich in de volgende kenmerken:

 • Menselijk gedrag wordt uitgedrukt in prestaties, targets enzovoort.
 • Als gevolg hiervan is de werkdruk vaak hoog.
 • De organisaties zijn vaak politiek ingericht, machtsstructuren spelen een grote rol. Iedereen kent bijvoorbeeld de communicatielijnen. 
 • Er is lang niet altijd sprake van een negen-tot-vijf-cultuur. In fabrieken werkt men vaak in 'shifts' en op kantoren werken mensen regelmatig langer door.
 • Er heerst veel concurrentie. De klant is koning, omdat klanten voor winst zorgen. 
 • Engels is vaak de voertaal. Functietitels zijn dus ook vaak in het Engels. 
 • Carrière maken is belangrijk. Dit geldt niet voor het productiesegment, maar wel voor de dienstverlening. Men begint als trainee, junior medewerker of consultant en als men dan niet binnen pakweg één à twee jaar de stap hogerop maakt, dan is het: you move either up or you're out. De strategie binnen dit soort harde profit-organisaties is dat men veel consultants aantrekt tegen relatief lage startsalarissen en alleen de beste mensen overhoudt die vervolgens promotie maken. 

Non-Profit Organisaties
In feite kan men onder de term 'non-profit' echter al die organisaties hangen die niet louter met een winstoogmerk werken. Dit zijn dus met name vrijwilligersorganisaties, stichtingen (goede doelen) en overheidsorganisaties; organisaties die een maatschappelijk doel dienen.

 • Er wordt in de regel niet gewerkt met targets, bonussen of iets dergelijks, maar met CAO-arbeidsvoorwaarden.
 • De werkdruk is over het algemeen laag. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en inhoudelijke affiniteit met een maatschappelijk project.
 • De organisaties zijn vaak hiërarchisch, maar veel minder politiek ingesteld dan profitorganisaties. Dit gaat uiteraard niet altijd op, denk bijvoorbeeld aan de land- of luchtmacht.
 • Er heerst over het algemeen een negen-tot-vijf-cultuur. Van overwerken is niet vaak sprake.
 • Concurrentie komt weinig voor, aangezien men een eenduidig maatschappelijk doel dient.